Home

הטסה רפואית

הטסה רפואית לכל יעד ומכל יעד בעולם ניתנת באמצעותנו. מה זה כולל ואיך הכל מתבצע, אגף המבצעים עומד לשירותכם 24 שעות ביממה ובכל רגע נתון אנו נערכים להכנה של מטוס רפואי לכל מקרה וצורך, מטוסי אמבולנס אווירי כוללים בתוכם 2 טייסים, פרמדיק ורופא וכמוובן את כל המכשור המקצועי והנחוץ להובלת החולה לארץ לטיפול. איך זה מתבצע ותוך כמה זמן ניתן לבצע את המשימה? לאחר קריאת הדוח הרפואי של החולה נקבל אישור מהרופא שאכן ניתן לבצע הטסה רפואית, הכנת החולה ליציאה מבית החולים הכנת צוות קרקעי להובלת החולה ישירות לפתח המטוס בשילוב חברת האנדלינג בתיאום מלא יובילו את המשפחה יחד לחבירה עם צוות האמבולנס האווירי. לאחר מכן החולה נמצא ביידים טובות ועם צוות רפואי מהארץ אשר ישמור על בטחונו לכל אורך הטיסה. לאחר הנחיתה צוות קרקעי אמבולס יחכה ומשם יובילו אותו לבית החולים הקרוב או בית החולים אשר המשפחה תחליט עליו.