Home

הטסה רפואית עם אמבולנס אווירי

פינוי רפואי מכל יעד בעולם לפינוי רפואי דחוף. המטוס הוא למעשה אמבולנס אווירי אשר מאובזר בציוד ייעודי לפינוי החולה ארצה ע"פ הנחיות רפואיות מקצועיות. לחולה מתלווה צוות רפואי הכולל רופא ופרמדיק במהלך כל הטיסה.

שירות הטסה רפואית הינה שירות חשוב במיוחד לכל מי שחלילה נפצע או לקה במחלה כשהוא נמצא במרחק רב מהמקום בו יוכל לקבל את הטיפול האופטימלי.

הטסה רפואית

גם עבור חולים במחלות כרוניות המבקשים לעבור טיפול במוסד רפואי ספציפי במדינה אחרת טיסות פרטיות רפואיות הן הדרך המומלצת להגיע אל אותו מוסד.

הדגש העיקרי של שירות הטיסה הרפואית הוא הבטחת תנאים נאותים לאדם החולה או הפצוע, כך שלא תיגרם לו כל פגיעה במהלך שהותו במטוס. המטוס הופך למעשה למעין אמבולנס אווירי שמתוכנן לספק מענה לכל צורך ספציפי של האדם ובהתאם להנחיות הצוות הרפואי המלווה.

הטסות רפואיות

הטסות רפואיות

יתרון משמעותי אחר של טיסות רפואיות הוא החיסכון בזמן, שמצמצם עבור הלקוח את הקושי הכרוך במעבר מרחק משמעותי. בנוסף מוקדשת תשומת לב להעברה מסודרת ובטוחה משדה התעופה אל המוסד הרפואי אליו מבקש הלקוח להגיע.

עלות הטסה רפואית

עלות הטסה רפואית