Home

הטסה רפואית קורונה

עם תחילת מגפת הקורונה ביצוע הטסה רפואית מתאפשרת באמצעות אינקובטור ייעודי המתחבר אל מושבי המטוס ומכיל בתוכו יחידת חמצן מלאה להעברת חולה קורונה בדרך הבטוחה ביותר, יחידת העברה מבודדת לחלוטין מהסביבה ובכך שומרת על כל צוות האוויר הנמצאים עם החולה יחד. תהליך העברה לחולה קורונה מצריך הכנות מיוחדות וקבלת אישורים להשבה רפואית של החולה לארץ.

עלויות להטסה רפואית של חולי קורונה: עלויות להטסה רפואית משתנות מאוד בין היעדים אליכם אנו צריכים להגיע יש לקחת בחשבון שעלות הטסה פרטית ליעד קרוב כ שעה טיסה לכל צד יכול לנוע סביב 9500 דולר ועל זה יש לקחת בחשבון עלויות נוספות גדון צוות רפואי מלא, יחידת בידוד ( אינקובטור, מכשור וציוד רפואי מלא, אמבולנס קרקעי בארץ להובלת החולה לאחד מבתי החולים בארץ)

הטסה רפואית של חולה קורונה מאפשרת העברה שך חולה אחד במטוס ולכן חשוב לקחת בחשבון כאשר ברצונכם להעביר מספר גדול יותר של חולי קורונה יש לבצע את הפעולה מספר פעמים דבר היכול לקחת מספר ימים עד להשבה מלאה של מספר חולי קורונה הנמצאים בחו”ל.