Home

השכרת מטוס מנהלים

מטוס מנהלים בישראל מאפשר טיסה פרטית בתוך זמן קצר, הכנת המטוס הצוות וכל האישורים הנדרשים לביצוע המשימה. מטוס מנהלים כולל 8 מושבים נוחים ומאובזרים, צוות קרקעי אשר יאסוף את הלקוחות מנקודת איסוף אשר תיבחר ועד לטרמינל והגעה לפתח המטוס באמצעות בידוק מהיר. השכרה של מטוס מנהלים מתאים לאנשי עסקים אשר ברצונם להגיע במהירות האפשרית ליעדים אשר ההגעה מסורבלת ודורשת קונקשנים או שטיסה מסחרית לא ניתן לביצוע בשעות הקרובות. מנהלים רבים צורכים שירותי תעופה פרטית בארץ ובחו”ל אנו נותנים מענה מקיף הכולל טיסות פרטיות בארץ באמצעות מסוקים המתאימים ל -3 אנשים או יותר וטיסות פרטיות בין לאומיות במטוסי סילון ג’ט מפוארים המכילים קבוצות נוסעים של עד 8 מושבים או מטוסים פרטיים גדולים יותר הכוללים עד 12 מושבים.