Home

קניה וניהול מטוסים

מנהלים בכירים אמנם אמונים על קבלת החלטות, כולל כאלה שמעורבים בהן סכומי כסף עצומים ובני אדם רבים, אולם בכל הקשור לקניית מטוסים וניהול כלי טיס נדרש ידע ייחודי ועוד יותר מכך ניסיון נרחב בפועל, כך שמוטב להפקיד את הנושא בידי אנשי מקצוע שזהו תחום התמחותם.

קניה וניהול מטוסים מתבצעות בהתאם לצרכים הספציפיים של כל לקוח, בתיאום מלא איתו ועל סמך בקיאות מעמיקה בכל הנוגע למגוון האפשרויות של כלי טיס הקיים בימינו – מבחינת גודל, טווח טיסה, נוחות, אבזור ועוד.

עוד כולל שירות ניהול מטוסים אחריות על תחזוקתם השוטפת וטיפול בפן הבירוקרטי של רישוי המטוס והסדרת כל טיסה וטיסה (תוכניות טיסה, אישורים נדרשים וכו’).