Home

הטסה רפואית קורונה

0723939450

הטסה רפואית קורונה

דצמבר 5, 2020

הטסות רפואיות לחולי קורונה באמצעות אינקובטור ייעודי מבודד, צוות אוויר מלא לבטחונו של המטופל הכולל רופא ופרמדיק.

טיסה רפואית

דצמבר 5, 2020

טיסה רפואית דחופה מאפשרת למטופל להגיע מכל יעד בעולם בדרך המהירה ביותר באמצעות מטוס אמבולנס.

אמבולנס אווירי

דצמבר 5, 2020

השבה רפואית באמצעות מטוס אמבולנס אווירי הכולל ציוד ומכשור רפואי צוות רפואי מלא רופא ופרמדיק לביטחון המטופל.

הטסה רפואית

נובמבר 21, 2019

הטסה רפואית לכל יעד ומכל יעד בעולם ניתנת באמצעותנו. מה זה כולל ואיך הכל מתבצע, אגף המבצעים עומד לשירותכם 24 שעות ביממה ובכל רגע נתון אנו נערכים להכנה של מטוס

הטסה רפואית עם אמבולנס אווירי

דצמבר 7, 2016

פינוי רפואי מכל יעד בעולם לפינוי רפואי דחוף. המטוס הוא למעשה אמבולנס אווירי אשר מאובזר בציוד ייעודי לפינוי החולה ארצה ע”פ הנחיות רפואיות מקצועיות. לחולה מתלווה צוות רפואי הכולל רופא